top of page
Edialux - Bio Plant Spray

Edialux - Bio Plant Spray

Productcode: BIOSP04
€ 10,70Prijs
incl.BTW

Ecologische spray tegen insecten op kamerplanten, balkonplanten, terrasplanten en sierplanten in de tuin en onder glas.

 

Ideaal voor gebruik tegen bladluizen, rupsen, witte vliegen, parasieten etc. Heeft een contactwerking waardoor de insecten en larven na contact (direct of indirect) met het product zullen sterven.

 • Toepassing

  Spuitbus tegen bladluizen, rupsen, witte vliegen, wolluizen, dopluizen en parasieten op kamerplanten, balkonplanten, terrasplanten en sierplanten in de tuin en onder glas.

  Spuiten tot afdruipen, op +/- 30 cm van de planten. Indien nodig, de behandeling na enkele dagen herhalen. Toepassen bij het verschijnen van insecten

 • Technische info

  Spuitbus voor de bestrijding van insecten op kamerplanten, balkonplanten, terrasplanten en sierplanten in de tuin.

   

  Samenstelling

  • 0,1% Pyrethrinen

   

  Dosis

  • Spuiten tot afdruipen

   

  Registratienummer

  • 10389G/B
 • Veiligheid

  Ontvlambaar aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat pyrethrinen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

  Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.


  Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden steeds veilig. Lees voor gebruik steeds het etiket en de productinformatie, inclusief de passende waarschuwingszinnen en –symbolen.

bottom of page